Spring naar hoofd-inhoud

Colofon  

Verplichte opgave van gegevens conform Art. 5 Duitse Mediawet (Telemediagesetz TMG) m.b.t. de tandartspraktijk:

Kleinsman Varzideh MVZ GmbH
Casinowall 1-3
46399 Bocholt
E-Mail: info@kleinsman.de
Internet: http://www.kleinsman.de

Gevestigd te:  Coesfeld
Handelsregister: Coesfeld
Handelsregisternummer: HRB 16973
Btw-nummer conform Art. 27a Duitse Omzetbelastingwet (Umsatzsteuergesetz) DE314080738

Directeur: Dr. Jörn Thiemer

Beroep:
drs. Albertus Kleinsman
: Tandarts. Vergunning verleend in: Nederland
drs. Richard Kleinsman: Tandarts. Vergunning verleend in: Nederland
Dr. Babak Varzideh: Tandarts. Vergunning verleend in: Duitsland

Inhoudelijk verantwoordelijk conform Art. 10 lid 3 Duits Staatsverdrag voor de Media (MDStV) of Art. 5 TMG.
Dr. Jörn Thiemer

Verantwoordelijk genootschap:
Maatschappij tot bevordering van de tandheelkunde Westfalen-Lippe
Auf der Horst 29
48147 Münster
www.zahnaerzte-wl.de

Toezichthouder:
Maatschappij tot bevordering van de tandheelkunde Westfalen-Lippe
Auf der Horst 25
48147 Münster
https://www.zahnaerzte-wl.de/

Relevante beroepsrechtelijke regelingen:

De tarieventabel voor Duitse tandartsen GOZ 2012 (https://www.bzaek.de/goz/gebuehrenordnung-fuer-zahnaerzte-goz.html)
De Duitse Wet Medische Beroepen (Heilberufsgesetz)
De Duitse regeling van beroepen voor tandartsen (https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/fileadmin//user_upload/Downloads/Rechtsvorschriften/Berufsordnung_der_ZAEK_Nordrhein.pdf)
De Duitse Tandheelkundewet (https://www.zahnaerztekammernordrhein.de/fileadmin//user_upload/Downloads/Rechtsvorschriften/Zahnheilkundegesetz.pdf)

Informatie over de Duitse Schikkingswet Consumentengeschillen

Met betrekking tot de verplichtingen krachtens Art. 36, 37 VBSG informeren wij onze patiënten als volgt: onze praktijk is niet verplicht tot deelname aan een schikkingsprocedure voor een bemiddelingsorgaan en zal daaraan ook niet deelnemen. Online schikkingsplatform van de EU:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main

Auteur: Copyright ©2020 Kleinsman Varzideh MVZ GmbH

Vormgeving, website en redactionele begeleiding van de website:
Leoria (Arutti GmbH)
Agentur für Marken & Design
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
Duitsland

Web.: www.leoria.de
Tel.: +49 (0)69 26405756
E-Mail: kontakt@leoria.de

Fotorechten:
© 2020 Kleinsman Varzideh MVZ GmbH

Merken en handelsmerken:
alle merken en handelsmerken die op deze website worden vermeld vallen volledig onder de bepalingen van het van kracht zijnde merkenrecht en eventueel van de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde rechthebbenden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid (disclaimer)
Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als aanbieder van diensten zijn wij conform Art. 7 lid.1 Duitse Mediawet, aansprakelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina‘s, in het kader van de algemene wetgeving. Conform Art. 8 t/m 10 Duitse Mediawet zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgezonden of opgeslagen informatie te monitoren of actief omstandigheden te onderzoeken op het bestaan van illegale praktijken.
Dit heeft geen invloed op de verplichting tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie conform de algemene wetgeving. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisname van een concrete wetsovertreding. Onmiddellijk na het bekend worden van dergelijke wetsovertredingen zullen wij deze inhoud verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden; wij hebben geen invloed op de inhoud van deze sites. Daarom kunnen wij voor deze inhoud van derden ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van gelinkte pagina‘s is altijd de desbetreffende aanbieder of de exploitant van de pagina‘s verantwoordelijk. De gelinkte pagina‘s worden op het tijdstip dat ze worden gelinkt gecontroleerd op mogelijke inbreuken op de wetgeving. Op het tijdstip van het linken was er geen inhoud die een mogelijke inbreuk op de wettelijke bepalingen bevatte.
Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina‘s is echter niet mogelijk zonder concrete aanwijzingen dat er een inbreuk op de geldende wetgeving plaatsvindt. Wanneer bekend wordt dat er wettelijke bepalingen zijn overtreden, zullen de desbetreffende links onmiddellijk worden verwijderd.

Auteursrecht
De inhoud die is opgesteld door de exploitanten van de site en de content op de site zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor het kopiëren, bewerken, verspreiden of anderszins verwerken op een wijze die niet meer onder dit auteursrecht valt, is schriftelijke toestemming van de betrokken auteur resp. vormgever vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden.
Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant werd vormgegeven, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Vooral de door derden geschreven inhoud wordt als zodanig aangemerkt. Mocht u toch een schending van het auteursrecht vaststellen, verzoeken wij u om dit aan ons te melden. Wanneer bekend wordt dat er wettelijke bepalingen zijn overtreden, zal de desbetreffende inhoud onmiddellijk worden verwijderd.