Spring naar hoofd-inhoud

Privacyverklaring  

Alles rond het thema gegevensbescherming.

 

1.Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Deze website wordt door Kleinsman Varzideh MVZ GmbH (hierna: „Kleinsman“ of „wij“ geëxploiteerd, die ook als enige verantwoordelijk is voor alle gegevensverwerkingsprocessen die met het bezoek van de website samenhangen, voor zover hieronder niet anders aangegeven.

U kunt ons via de volgende contactgegevens bereiken:

Kleinsman Varzideh MVZ GmbH
Casinowall 1-3
46399 Bocholt
Telefoon: 02871-236800
E-Mail: info@kleinsman.de

Gegevensbeschermingsfunctionaris
Daniel Schaar, Dipl.-Betriebswirt (BA)
kraussfirmengruppe GmbH & Co. KG
kraussmanagement – kraussakademie – kraussmedien

Streitheimer Straße 22
D-86477 Adelsried
Telefoon:  +49 (8294) 511 48 0
Fax:   +49 (8294) 511 48 29
Mobiel: +49 (176) 460 83 572
E-Mail: datenschutz@konfidents.de

2. Bezoek van de website

Elk bezoek aan onze website gaat technisch onherroepelijk gepaard met het verzamelen van bepaalde, hoofdzakelijk technische, informatie, die echter door de jurisprudentie onder bepaalde voorwaarden als persoonsgegevens worden gecategoriseerd. Daartoe behoren het IP-adres, de apparaatidentificatie, browsereigenschappen, details van het besturingssysteem, taalinstellingen, verwijzende URL’s, duur van het bezoek en bezochte pagina’s.
Als wij deze informatie gebruiken, wordt deze niet tot u herleid. Wel is deze informatie nodig om de inhoud van onze website correct weer te geven en om opsporingsdiensten in geval van een cyberaanval van de voor de vervolging van verdachten nodige informatie te voorzien.
Verdergaande statistische analyse van deze gegevens vindt in voorkomende gevallen alleen plaats nadat elke verwijzing naar uw persoon is verwijderd.
Ons recht op het op bovenstaande wijze verwerken van gegevens vloeit enerzijds voort uit het gerechtvaardigde belang om een internetsite te exploiteren (art. 6 lid 1, zin 1, punt f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Met betrekking tot het gebruik van gegevens voor het ter beschikking stellen van gegevens aan opsporingsdiensten is het recht gebaseerd op het feit dat wij bij een cyberaanval verplicht zijn om informatie aan opsporingsdiensten ter beschikking te stellen (art. 6 lid 1, zin 1, punt c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Een doorgifte van de gegevens aan andere ontvangers vindt alleen plaats aan onze hostingaanbieder, die de internetsite in opdracht van ons hostet. Een doorgifte naar landen buiten de Europese Economische Ruimte is niet voorzien.
Volgens onze procedures bewaren wij bovenstaande gegevens voor een periode van 31 dagen, waarna ze gewist worden.

3. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.
Een groot aantal internetpagina’s en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van het cookie. Zij bestaat uit een reeks van tekens, waarmee internetpagina’s en servers tot de concrete internetbrowser kunnen worden herleid, waarop het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina’s en servers uw individuele browser onderscheiden van andere internetbrowser, die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan via de unieke cookie-ID worden herkend en geïdentificeerd.
Het gebruik van cookies vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1, zin 1, punt a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met als doel om de functionaliteit van de website te kunnen waarborgen, haar doorlopend te kunnen verbeteren en om het bezoek consistent te houden, d.w.z. informatie tijdens een sessie te ontvangen en ook statistische analyses uit te voeren.
Ontvangers van de gegevens zijn: de webmaster, de door ons ingehuurde hostingaanbieder, alsook externe programmeurs die op opdrachtbasis voor ons werken. Een doorgifte van uit de cookies afkomstige persoonsgegevens aan andere ontvangers vindt niet plaats.
U kunt het plaatsen van cookies door onze internetsite op elk moment door middel van de onder punt 4 beschreven cookie-consenttechnologie van Borlab of een overeenkomstige instelling van de door u gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee tegen het plaatsen van cookies permanent bezwaar maken. Verder kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist. Dit is in alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Hierdoor worden echter ook alle opt-out-cookies gewist, waarmee de verwerking van gegevens nu juist moest worden voorkomen. Na het wissen moeten deze opt-out-cookies dus weer opnieuw worden geplaatst. Als u echter het plaatsen van cookies in de door u gebruikte internetbrowser deactiveert, kunt u onder bepaalde voorwaarden niet meer alle functies van onze internetsite volledig gebruiken. Een doorgifte naar landen buiten de Europese Economische Ruimte is niet voorzien.
Volgens onze procedures worden de bovengenoemde gegevens na afloop van elke browsersessie gewist.

4. Cookie-toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van cookie-consenttechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser te verkrijgen en deze conform de regels voor gegevensbescherming te documenteren. Aanbieder van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna „Borlabs“). Als u deze website binnengaat, wordt een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemming of de herroeping van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet aan de aanbieder van Borlabs Cookie doorgegeven.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons de opdracht geeft om ze te wissen c.q. het Borlabs-cookie zelf wist of het doel van de gegevensopslag vervalt. Wettelijk verplichte bepalingen blijven onverminderd van kracht. Details met betrekking tot de gegevensverwerking door Borlabs Cookie vindt u onder de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/


Het gebruik van de Borlabs-Cookie-consenttechnologie vindt plaats om de wettelijk voorgeschreven toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen (art. 6 lid 1, zin 1, punt c AVG).

5. Google Fonts

Op deze internetsites wordt gebruik gemaakt van externe lettertypes van Google Fonts. Google Fonts is een dienst van Google. Verdere details over Google vindt u onder punt 8. Het integreren van deze lettertypes vindt plaats via een serveroproep, meestal van een server van Google in de VS. Hierdoor wordt aan de server doorgegeven welke van onze internetpagina’s u heeft bezocht. Ook wordt het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze internetpagina’s door Google opgeslagen.
Het doel van Google Fonts is het gerechtvaardigde belang van de weergave van onze website in de door ons gekozen layout (art. 6 lid 1, zin 1, punt f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
U kunt de opbouw van een automatische verbinding bovendien op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de door u gebruikte internetbrowser voorkomen; onze website is dan net zo goed – maar dan zonder de Google-lettertypes – te gebruiken.
Wij bewaren in het kader van Google Fonts geen persoonsgegevens.
Een doorgifte van persoonsgegevens aan andere ontvangers vindt niet plaats.

Nadere informatie en de van toepassing zijnde bepalingen t.a.v. gegevensbescherming van Google Fonts kunt u vinden onder: www.google.com/intl/de/policies/.


Met de doorgifte van de gegevens aan Google kan het daarbij tot een verwerking van de gegevens door Google in de VS komen. De certificering van Google volgens het EU-US Privacy Shield garandeert een adequaat niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens door Google.

6. Google Maps

Op deze website is de plugin van Google Maps geïntegreerd. De exploitant van Google Maps is Google. Verdere details over Google vindt u onder punt 8.
Elke keer als u een pagina opent waarop de Google Maps-plugin is geïntegreerd, krijgt de internetbrowser van uw computer automatisch de opdracht om gegevens aan Google door te geven ten behoeve van de activering van de Google Maps-plugin. In het kader van deze technische procedure krijgt Google informatie over persoonsgegevens, zoals uw IP-adres, die onder andere bedoeld zijn om de herkomst van de bezoekers en de klikken vast te kunnen stellen. In het bijzonder worden het IP-adres, de apparaatidentificatie, browsereigenschappen, details van het besturingssysteem, taalinstellingen, verwijzende URL’s en de geografische locatiegegevens aan Google doorgestuurd.
Het doel van de Google Maps-component is ons gerechtvaardigd belang om u een interactieve kaart met navigatiefunctie ter beschikking te kunnen stellen (art. 6 lid 1, zin 1, punt f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
U kunt door middel van passende browserinstellingen of -plugins voorkomen dat pagina-elementen als Google Maps automatisch worden geladen. Als u gebruik maakt van dergelijke instellingen of plugins wordt de kaartweergave van Google Maps, afhankelijk van uw instellingen, helemaal niet of pas na uw uitdrukkelijke toestemming weergegeven; pas op dat moment vindt de bovengenoemde doorgifte van gegevens naar Google plaats.
Met de doorgifte van de gegevens aan Google kan het daarbij tot een verwerking van de gegevens door Google in de VS komen. De certificering van Google volgens het EU-US Privacy Shield garandeert een adequaat niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens door Google.

7. Google reCAPTCHA

Wij maken gebruik van Google reCAPTCHA om spam te voorkomen. De exploitant van Google reCAPTCHA is Google. Verdere details over Google vindt u onder punt 5.
Juridische basis voor het gebruik is art. 6 lid 1, zin 1, punt f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, aangezien er een gerechtvaardigd belang is om deze website tegen bots en spam te beschermen. reCAPTCHA is een gratis dienst, die websites beschermt tegen spam en misbruik. Dit is vooral bedoeld om te kunnen onderscheiden of een natuurlijke persoon gegevens heeft ingevoerd of dat er misbruik door een machinale of geautomatiseerde verwerking heeft plaatsgevonden. Met de nieuwe API zal een significant aantal van de geldige menselijke gebruikers de reCAPTCHA-drempel kunnen nemen, zonder dat een CAPTCHA-opgave moet worden opgelost. Wij gebruiken reCAPTCHA voor het beveiligen van formulieren.

Door het gebruik van reCAPTCHA wordt het IP-adres en eventuele verdere gegevens aan Google doorgegeven; Google gebruikt deze om vast te stellen of de bezoeker een mens of een (spam)bot is. Welke gegevens door Google worden verzameld en waarvoor deze gegevens voor worden verwerkt, kunt u nalezen op: policies.google.com/privacy. De gebruiksvoorwaarden voor diensten en producten van Google kunt u nalezen op: policies.google.com/terms.


Met de doorgifte van de gegevens aan Google kan het daarbij tot een verwerking van de gegevens door Google in de VS komen. De certificering van Google volgens het EU-US Privacy Shield garandeert een adequaat niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens door Google.
Een doorgifte van persoonsgegevens aan andere ontvangers vindt niet plaats. Wij bewaren in het kader van Google reCAPTCHA geen persoonsgegevens.

8. Contactformulier

Wij geven u de mogelijkheid om via een contactformulier op basis van vrijwilligheid met ons in contact te treden. Het gebruik van het contactformulier is voor het gebruik van de overige website van ons niet noodzakelijk. Voor zover u van ons contactformulier gebruik maken, registreren wij uw naam, uw e-mailadres en de inhoud van uw bericht. Wij gebruiken deze gegevens voor het beantwoorden van uw vraag. De verwerking van de gegevens dient het gerechtvaardigde belang van het beantwoorden van uw vraag (art. 6 lid 1, punt f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bovendien zijn wij verplicht tot het bewaren van de gegevens krachtens handels- en belastingrechtelijke voorschriften (art. 6 lid 1, punt c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Volgens onze procedures worden de bovengenoemde gegevens voor de verplichte periode krachtens het handels- en belastingrecht bewaard en vervolgens gewist.
Een doorgifte van de gegevens vindt plaats aan onze hostingaanbieder, die de internetsite in opdracht van ons hostet. Een doorgifte aan derden vindt niet plaats.
Een doorgifte naar landen buiten de Europese Economische Ruimte is niet voorzien.

9.Google Analytics

Wij hebben op deze internetsite de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse houdt het verzamelen, samenvoegen en analyseren van gegevens met betrekking tot het gedrag van bezoekers op websites in. Een webanalysedienst registreert onder andere gegevens met betrekking tot de vraag vanaf welke website een bepaalde persoon op een internetsite gekomen is (de zgn. verwijzer), welke subpagina’s van de internetsite worden bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina wordt bekeken. Een webanalyse wordt over het algemeen ingezet om een website te optimaliseren en een kosten-/batenanalyse van online reclame uit te voeren.
De exploitatiemaatschappij van de Google Analytics-component is Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS (hierna: „Google“). Met de doorgifte van de gegevens aan Google kan het daarbij tot een verwerking van de gegevens door Google in de VS komen. De certificering van Google volgens het EU-US Privacy Shield garandeert een adequaat niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens door Google.
Wij gebruiken voor de webanalyse via Google Analytics de extensie „_gat._anonymizelp“. Door middel van deze extensie wordt het IP-adres van uw internetaansluiting door Google verkort en geanonimiseerd, indien een bezoek op onze internetpagina’s vanuit de Europese Economische Ruimte plaatsvindt.
Het doel van de Google Analytics-component is ons gerechtvaardigd belang om de bezoekersstroom op onze internetsite te analyseren (art. 6 lid 1, zin 1, punt f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Google gebruikt de in opdracht van ons verzamelde gegevens en informatie onder andere voor het analyseren van het gebruik van onze internetsite, voor het opstellen van online-rapportages die de activiteiten op onze internetpagina’s weergeven en voor het verlenen van andere diensten die met het gebruik van onze internetpagina’s in verband staan.
Google Analytics plaats een cookie op uw computer. Wat cookies zijn hebben wij in punt 3 hierboven al gedetailleerd toegelicht. Met het plaatsen van het cookie wordt een analyse van het gebruik van onze internetsite mogelijk. Elke keer als u een van de pagina’s van deze internetsite opent, krijgt de internetbrowser op uw computer automatisch door de aanwezige Google Analytics-component te opdracht om gegevens ten behoeve van de onlineanalyse naar Google te verzenden. In het kader van deze technische procedure krijgt Google in opdracht van ons informatie over persoonsgegevens, zoals uw IP-adres, die onder andere bedoeld zijn om de herkomst van de bezoekers en de klikken vast te kunnen stellen.
Door middel van het cookie worden persoonsgegevens, bijvoorbeeld de bezoektijd, de plaats waarvandaan een bezoek plaatsvond en de frequentie van uw bezoeken op onze internetsite opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze internetsites worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door u gebruikte internetaansluiting, aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven. De persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google geeft deze via de technische weg verzamelde persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden aan derden door.
De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze internetsite, zoals onder punt 3 toegelicht, op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de door u gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee tegen het plaatsen van cookies permanent bezwaar maken. Een dergelijke instelling van de door u gebruikte internetbrowser voorkomt op dat moment ook dat Google een cookie op uw computer plaatst. Bovendien kan een door Google Analytics reeds geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist.

Verder heeft u de mogelijkheid om tegen het verzamelen van de door Google Analytics aangemaakte gegevens met betrekking tot het gebruik van deze internetsite, evenals tegen de verwerking van deze gegevens door Google, bezwaar te maken en het daarmee te voorkomen. Hiervoor kunt u een browser-add-on onder de link tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser-add-on deelt Google Analytics via JavaScript mee dat geen gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina’s aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. Het installeren van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een vorm van bezwaar. Als de gegevens van uw computer op een later moment worden gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de installatie van de browser-ad-on opnieuw plaatsvinden om Google Analytics te deactiveren. Voor zover de browser-add-on door u wordt gedeïnstalleerd of gedeactiveerd, bestaat de mogelijk van hernieuwde installatie of activering van de browser-add-on.


Indien u het gebruik van Google Analytics zoals hierboven beschreven uitsluiten, heeft dit geen invloed op het gebruik van onze website.

Nadere informatie over de geldende privacybepalingen van Google kunt u onder www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en onder www.google.com/analytics/terms/de.html bekijken. Google Analytics wordt onder de volgende link www.google.com/intl/de_de/analytics/ nader toegelicht.


Wij bewaren in het kader van Google Analytics geen persoonsgegevens, omdat deze gegevens in elk geval bij Google onmiddellijk geanonimiseerd worden.
Een doorgifte van persoonsgegevens aan andere ontvangers vindt niet plaats.

10. Google AdWords und Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna: „Google“). In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van het zogenaamde Conversion Tracking. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor de Conversion Tracking geplaatst. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en zijn niet bedoeld voor de persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij vaststellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.
Elke klant van Google AdWords krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden achterhaald. De met behulp van de Conversion-cookies verzamelde informatie is bedoel voor het aanmaken van Conversion-statistieken voor AdWords-klanten, die Conversion Tracking als methode hebben gekozen. De klanten ontvangen informatie over het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie heeft geklikt en naar een pagina werden doorgestuurd die van een Conversion Tracking-tag waren voorzien. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet betrokken wilt worden bij de tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan door het cookie van de Google Conversion Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen eenvoudig deactiveren. U wordt vervolgens niet meer in de statistieken van de Conversion Tracking opgenomen.
Het opslaan van Conversion-cookies vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1, punt a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de privacyverklaring van Google: policies.google.com/privacy.


U kunt uw browser zo instellen dat u: informatie krijgt over het plaatsen van cookies en u cookies alleen afzonderlijk wilt toestaan, dat u cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen weigert en dat de cookies automatisch worden gewist als de browser wordt afgesloten. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat deze website minder goed werkt.

11. Youtube

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde dienst YouTube. Exploitant van deze dienst is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Als u een van onze pagina’s bezoekt waar zich een YouTube-plugin op bevindt, wordt een verbinding met de servers van YouTube opgebouwd. Daarbij krijgt de server van YouTube een melding welke van onze sites u heeft bezocht. Wanneer u bent ingelogd met uw YouTube-account kan YouTube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door zich bij uw YouTube-account uit te loggen. Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlinediensten. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6 lid 1, punt f van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube onder: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Jameda-zegel en -widget

Op onze internetsite zijn zegels of widgets van jameda GmbH, St. Cajetan-Straße 41, 81669 München geïntegreerd. Een widget is een klein venstertje dat veranderlijke informatie laat zien. Ook ons zegel werkt op dezelfde manier, d.w.z. het ziet er niet altijd hetzelfde uit, maar de weergave verandert regelmatig. Daarbij wordt de overeenkomstige inhoud weliswaar op onze internetsite weergegeven, maar wordt op dat moment van de jameda-servers opgehaald. Alleen zo kunnen wij altijd de actuele inhoud laten zien, vooral de actuele beoordelingen. Daartoe moet een gegevensverbinding van deze internetsite met jameda worden opgebouwd en jameda ontvangt bepaalde technische gegevens (datum en tijd van het bezoek; de pagina van waaraf de oproep plaatsvindt; het gebruikte internet protocol-adres (IP-adres); browsertype en -versie; apparaattype; besturingssysteem en vergelijkbare technische informatie) die nodig zijn om de inhoud ter beschikking te stellen. Deze gegevens worden echter alleen gebruikt voor de weergave van de inhoud en niet opgeslagen of anderszins gebruikt. Het doel en het gerechtvaardigde belang van de integratie van deze zegels of widgets is om de inhoud van onze homepage actueel en correct weer te kunnen geven. De juridische basis is art. 6 lid 1, punt f van de AVG. Een opslag van de genoemde gegevens door ons vindt op basis van deze integratie niet plaats. Meer informatie over de gegevensverwerking door jameda kunt u lezen in hun privacyverklaring onder: www.jameda.de/jameda/datenschutz.php.

13. Uw rechten

Krachtens de bepalingen van art. 15-20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om ons te verzoeken u informatie te verschaffen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen. Bovendien heeft u het recht om te verzoeken om rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen.
Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang heeft u het recht om vanwege redenen die uit uw persoonlijke situatie voortvloeien, op elk moment tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar aan te tekenen. Wij verwerken dan uw persoonsgegevens niet meer, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor indiening, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (art. 21 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Voorts heeft u het recht om een klacht bij de toezichthouder in te dienen als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de geldende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.
Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel direct marketing heeft u het recht op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering die gerelateerd is aan dergelijke direct marketing (art. 21 lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).